Varkens

Bestandsverzorging

 • Individueel afgestemde bezoeken aan het bestand in regelmatige intervallen

Begeleiding van de gezondheidstoestand in het bedrijf

 • Uitwerking van specifieke vaccinatie- en behandelprogramma's voor het bestand aan de hand van resultaten uit de diagnostiek

Advies bij vragen over het hygiënemanagement

 • Biosecurity
 • Onderbreken van infectieketens

Advies bij vragen op het gebied van genetica

 • Voor- en nadelen van zuigen lijnen en ook het van het inzetten van beren
 • Closed Herd System: Gesloten eigen fokbestand

Advies bij vragen op het gebied van voeren en voeders

 • Voedingsrantsoenen
 • Voederverdeling
 • Voedertechniek

Advies bij vragen op het gebied van klimaatbeheersing

 • Bij bouw- en verbouwingsmaatregelen
 • Berekening van de beluchtingssystemen
 • Controle van systemen voor klimaatbeheersing

Advies bij vragen op het gebied van houding

 • Systemen voor de varkenshouderij

Specialisatie in reproductie

 • Uitwerking van bedrijfsspecifiek inseminatiemanagement
 • Ovariumdiagnostiek ter optimalisatie van het inseminatiemanagement